Greškom je od Googlea dobio 250 tisuća dolara

23.9.2022. | Pc Chip