Održali smo MSD34 o ulozi DNS-a u kibernetičkoj sigurnosti

1.12.2021. | Bug
Održali smo MSD34 o ulozi DNS-a u kibernetičkoj sigurnosti
Što je točno DNS-based security, kako funkcionira eksfiltracija podataka, koje tehnike i metode hakeri koriste za napade i kakve sve posljedice mogu imati organizacije ako zanemare DNS kao vektor napada?