Virus Info

Početna
Novosti
Stinger
Stariji virusi

Aktualni virusi

Nyxem A-E
Sober A-X
Beagle A-CN
Mytob A-ME
Zotob-E
Esbot-A
Zafi A-D (Erkez)
NetSky A-AI

Stariji virusi

Sasser A-F
Korgo A-R
MyDoom A-BN
Bobax A-C
Wallon
Kibuv A-B
Welchia A-D
Blaster A-F
Sobig-F
Dumaru
Qhosts1-A
SobigF-Dam
Swen-F
Mimail A-O
BugBear-B
Gaobot

Patchevi

MS05-039
MS04-011
MS03-040
MS03-026
MS03-014
MS01-027
MS03-007

Novosti

12.02.2011.
Novosti
Najnovija verzija Kaspersky Anti-Virus 2011 je jedan od najboljih antivirusnih programa ove godine. Ovaj program ima mogućnost zabrane pristupa određenih programa sistemskim resursima.
Više
33081 čitanja
4,00 (2 glasova)
1 kometar

09.01.2010.
Novosti
Top lista zloćudnog softvera za siječanj 2010. prema ESET-ovom Virus radaru: Win32/Zafi.B worm, Win32/Injector.BZ trojan, Win32/Netsky.Q worm, a variant of Win32/Kryptik.BPL trojan, ...
Više
14301 čitanja
5,00 (6 glasova)
0 kometara

23.11.2009.
Novosti
Antivirusni programi iz ruskog laboratorija Kaspersky već godinama su vrhu ponude. Najnovija verzija Kaspersky Anti-Virus 2010 je jedan od najboljih antivirusnih programa ove godine. Ovaj program ima mogućnost zabrane pristupa određenih programa sistemskim resursima.
Više
5524 čitanja
0.0 (0 glasova)
0 kometara

01.09.2009.
Novosti
Osnovne vrste zloćudnog softvera (malware) su virusi, crvi, trojanski konji, rootkit, spyware i adware.
Više
Virusi.net/Wikipedia
11073 čitanja
3,00 (18 glasova)
0 kometara

08.03.2009.
Novosti
Conficker, također poznat kao Downup, Downadup i Kido je računalni crv koji se pojavio u listopadu 2008 i napada Microsoft Windows. Crv iskorištava propust MS08-067 u Windows Server servisu koji koriste Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, i Windows 7 Beta.
Više
Virusi.net
17630 čitanja
5,00 (2 glasova)
0 kometara

Aktualni virusi

Nyxem A-E
Vrsta Win32 crv

Alias Email-Worm.Win32.VB.bi, CME-24, WORM_GREW.A, W32.Blackmal.E@mm, W32/Tearec.A.worm, Email-Worm.Win32.Nyxem.e, W32/MyWife.d@MM

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju nyxemgui.com
Alat za dezinfekciju Antinyxem-EN.exe
Alat za dezinfekciju MS Win MSRT (B-E)

Info Info Provjerite antivirusnu zaštitu prije 3.2.2006.
Info Pojavio se novi crv

Sober A-X
Vrsta Win32 crv

Alias Win32.Sober.N [CA], Sober.P [F-Secure], W32/Sober.p@MM [McAfee], W32/Sober-N [Sophos], WORM_SOBER.S [Trend Micro]

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju stinger.exe (A-P)
Alat za dezinfekciju FixSbr (A-X)
Alat za dezinfekciju clrav.zip (A, C)
Alat za dezinfekciju AntiSober-EN.exe (I)
Alat za dezinfekciju sobergui.com (A,B,C,I)
Alat za dezinfekciju AntiSoberO-EN.exe (O)

Info Info Novi crv W32/Sober-I
Info W32/Sober-Z

Beagle A-CN
Vrsta Win32 crv

Alias I-Worm.Bagle, WORM_BAGLE.A, W32/Bagle-A, W32/Beagle, Win32.Bagle.A, Tanx

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju FxBeagle.exe (A--BA)
Alat za dezinfekciju FxBgleMO.exe (M,N,O)
Alat za dezinfekciju stinger.exe (A-BD)
Alat za dezinfekciju baglegui.com (A-AG,AI,AQ,AZ)
Alat za dezinfekciju clrav.zip (A - J)
Alat za dezinfekciju clnbagle.zip (A-X)
Alat za dezinfekciju AntiBagle-EN.exe (AD,AJ,AZ)
Alat za dezinfekciju AntiBagleAU-EN.exe (AV)
Alat za dezinfekciju klwk.zip (AT,AU)
Alat za dezinfekciju MS Win MSRT

Info Info Opis crva W32/Bagle-K
Info Pet novih inačica Bagle crva (C-G)
Info Opis crva W32/Bagle-C,D,E,F i G
Info Novi crv Beagle
Info Novi crv W32/Tanx-A (Beagle-B)
Info Novi crv W32/Bagle-AA
Info Novi crv - W32/Bagle-AF (AB)
Info Novi crv W32/Bagle-AU(AV)

Mytob A-ME
Vrsta Win32 crv

Alias Win32.Mytob, Net-Worm.Win32.Mytob, W32/Mytob, W32/Mytob, WORM_MYTOB

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju FixMytob.exe
Alat za dezinfekciju MS Win MSRT
Alat za dezinfekciju stinger.exe

Zotob-E
Vrsta Win32 crv

Alias W32.Zotob.E, W32/Bozori.worm.a, Win32.Tpbot.A

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju FixZotob.exe (A - I)
Alat za dezinfekciju stinger.exe
Alat za dezinfekciju MS Win MSRT (A-E)

Esbot-A
Vrsta Win32 crv

Alias W32.Esbot.A, W32/Sdbot-ACG, Win32.IRCBot.es, W32/IRCbot.gen

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju FixEsbot.exe (A-B)
Alat za dezinfekciju MS Win MSRT

Zafi A-D (Erkez)
Vrsta Win32 crv

Alias W32.Erkez.B@mm

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju zafigui.com (B)
Alat za dezinfekciju stinger.exe (A-D)
Alat za dezinfekciju FxErkezB.exe (B)
Alat za dezinfekciju Antizafi-EN.exe (B,D)
Alat za dezinfekciju FxErkez.exe (A, D)
Alat za dezinfekciju MS Win MSRT (A-D)

Info Info Novi crv W32/Zafi-B

NetSky A-AI
Vrsta Win32 crv

Alias I-Worm.Moodown, WORM_NETSKY

Alat za dezinfekciju Alat za dezinfekciju FxNetsky.exe (B-E,K,P,Q,S,T,X-AB)
Alat za dezinfekciju stinger.exe (A - AD)
Alat za dezinfekciju clrav.zip (B - D)
Alat za dezinfekciju ntskygui.com (B-J, P)
Alat za dezinfekciju clnnetsky.zip (A-T)
Alat za dezinfekciju MS Win MSRT

Info Info Novi crv W32/Netsky-D
Info Širi se crv NetSky.C
Info Novi crv W32/Netsky-B
Info Netsky.x ruši internet stranice

Microsoftovi sigurnosni propusti

Popis

Sigurnosni propust MS05-039
Info Microsoft Security Bulletin MS05-039
Vulnerability in Plug and Play Could Allow Remote Code Execution and Elevation of Privilege (899588)

Patch Microsoft WinXP SP1 & SP2 patch (566 KB)
   
Sigurnosni propust MS04-011
Info Microsoft Security Bulletin MS04-011
Security Update for Microsoft Windows (835732)

Patch Microsoft WinXP patch (2,6 MB)
   
Sigurnosni propust MS03-040
Info Microsoft Security Bulletin MS03-040
Cumulative Patch for Internet Explorer (828750)

Patch Microsoft WinXP patch (1,8-2,5 MB)
   
Sigurnosni propust MS03-026
Info Microsoft Security Bulletin MS03-026

Patch Microsoft WinXP patch (1261 KB)
   
Sigurnosni propust MS03-014
Info Microsoft Security Bulletin MS03-014

Patch Microsoft Cumulative Patch for Outlook Express 5.5, 6.0 (875-1930 KB)
   
Sigurnosni propust MS01-027
Info Microsoft Security Bulletin MS01-027

Patch Microsoft Security Update for Internet Explorer 5.5 (2,08 MB)
   
Sigurnosni propust MS03-007
Info Microsoft Security Bulletin MS03-007

Patch Microsoft WinXP patch (525 KB)